Általános szerződési feltételek

Jelen szerződés hatályos ettől az időponttól: 2023. 11. 28.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) a szilvifoltvarras.hu, patchworkdesign.hu weboldal használati és termék-, illetve szolgáltatás megrendelési feltételeiről.

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a www.szilvifoltvarras.hu weboldal (továbbiakban Szolgáltató) használati és termék-, illetve szolgáltatás megrendelési és igénybe vételi feltételeit tartalmazza. A Szolgáltató és a Vevő között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető.

Az ÁSZF Vevő által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

Az ASZF tartalomjegyzéke:

 1. Szolgáltató adatai
 2. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai
 3. A szolgáltatás, termék tárgya
 4. A megrendelés leadásának módja, a szerződés létrejötte
 5. Fizetési feltételek
 6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
 7. Elállás joga
 8. Szavatosság, kellékszavatosság
 9. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex
 10. Felelősség kizárása
 11. Szerzői jogok.
 12. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

1.Szolgáltató adatai:

Név: Kerékgyártó Szilvia
Székhely: 2481 Velence, Munkácsy utca 7.
Adószám: 77340689-1-27
Bankszámlaszám: 11773384-05499821-00000000

Web: www.szilvifoltvarras.hu
E-mail: admin@szilvifoltvarras.hu
tel:+36703603448

 1. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai

2.1. Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a webhelyen működő webáruházban megrendelhető termékek/szolgáltatások adásvételére vonatkoznak.

2.2.A szolgáltatás igénybe vevője, vásárlója, megrendelője (a továbbiakban: Megrendelő) minden olyan, 16 év feletti kizárólag, természetes személy, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen „Szerződő Felek vagy Felek”.

2.3. A Szolgáltató KATA törvény ( 2022. évi XIII. törvény: kisadózó vállalkozók tételes adójáról) hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, ezért csak és kizárólag magánszemélyeknek értékesítheti a szolgáltatásait és termékeit. Adószámmal rendelkező jogi személyek esetében a szerződéskötés nem jöhet létre a Szolgáltatóval.

2.4. Megrendelő a Honlapokon a Szolgáltató által éppen aktuálisan kínált szolgáltatás(ok) (ideértve az Iránytű Foltvarró kör előfizetést is) és kapcsolódó szolgáltatás(ok) igénybevételével (a Honlap használata során a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt valamennyi feltételt.

2.5. A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlanidőre szól.

 1. A szolgáltatás, termék tárgya:

Jelenleg a Szolgáltató különböző temékeket és szolgáltatásokat kínál:

 • digitális termékek (digitális varrási útmutatók, online tanfolyamok/workshop)
 • előfizetéses termék (Iránytű Foltvarró Kör)
 • személyes szolgáltatás (workshop, tábor, rendezvény)
 • fizikai termék (Varrási útmutatóval ellátott varrási egységcsomagok)

A szolgáltatás/termék tárgyát képezi valamennyi a Honlapon aktuálisan található személyesen és online módon szervezett és/vagy tartott tanfolyam, rendezvény, illetve kapcsolódó valamennyi folyamatosan megjelenő termék, így különösen könyv, videó, továbbá a „Patchwork Design” márkanevű valamennyi terméke (ideértve az Iránytű Foltvarró kör előfizetést is) és kapcsolódó szolgáltatása (pl. rendezvény, személyes koktatás, workshop, napközis tábor, stb.) (A termékek és szolgáltatások a továbbiakban együttesen: „termék”).

A termék megrendelését kizárólag a Honlapon keresztül lehetséges leadni. A Szolgáltató egyéb módon, így különösen messenger üzenetben, telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott megrendeléseket nem fogad el, kivéve, ha az adott termék vonatkozásában a Szolgáltató ettől eltérően rendelkezik, pl.: személyes konzultáció esetén, amelyet az adott termék vonatkozásában külön jelöl.

Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a Honlapon a termékkel kapcsolatos adatok (így különösen a termék ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek és szolgáltatások mellett feltüntetett képek illusztrációk. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

 1. A megrendelés leadásának módja, a szerződés létrejötte

4.1. A regisztráció menete:

A weboldal kínálatának megtekintése és a vásárlói kosár megtöltése nem kötött regisztrációhoz.
A vásárlás regisztrációhoz kötött és ingyenes, melyhez a szükséges adatokat teljes körűen kell kitölteni. A Regisztrációt követően a rendszer a megadott elektronikus levélcímre egy visszaigazoló levelet küld. Az ebben található linkre kattintva aktiválható a regisztráció. A regisztrációban szereplő adatok később – bejelentkezés után – módosíthatók.

4.2. A megrendelés összeállítása

A vásárolandó termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termékcikk információs oldaláról lehet megismerni. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, azt felteheti az admin@szilvifoltvarras.hu e-mail címen, illetve a fenti telefonos elérhetőségen. Amennyiben a Weboldalon található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, jelezze az admin@szilvifoltvarras.hu e-mail címen, vagy a fenti telefonos elérhetőségen.

4.3. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely nem tartalmaz általános forgalmi adót, mert a vállalkozás alanyi ÁFA mentes körbe tartozik. Fizikai termék esetén a termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, ez külön a Kosár oldalon adódik hozzá a termék árához.

4.4. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Átutalással, vagy online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe.

4.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától. A weboldalon megjelentetett termékképek helyenként csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.

4.6. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Megrendelőtől (vásárlótól) fogadhat el. A megrendelés feltétele, hogy a Megrendelő (Vásárló) a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Vásárlótól valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.7. Megrendelés feladására a Webáruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. A Megrendelő a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba rakom” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal tetején, illetve alján található kosár feliratra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, a kedvezményre jogosító kupon kódja, illetve a Kosár tartalma törölhető. Amennyiben a Kosár tartalmát a Megrendelő megváltoztatja, az adatok rögzítéséhez a „Kosár frissítése” gombra kattintva van lehetőség. Amennyiben a Megrendelő a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Weboldalra vagy regisztrálnia kell, hogy megrendelését leadhassa. Itt megadhat minden szükséges adatot, kiválaszthatja a fizetési módot, valamint ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt a rendelése adatait, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.

A Megrendelő a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetlegesadatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozatbejelölésével és „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami az Megrendelő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

A Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útjánhaladéktalanul visszaigazolja Megrendelőnek, az általa online megrendelése során megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza a Megrendelő által termékért fizetendő vagy online fizetés esetén fizetett teljes összeget. Amennyiben ez a visszaigazolás a Megrendelő megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel). A megrendelés itt írt visszaigazolásával még nem jön létre a termék megvásárlására vonatkozó szerződés, ez a visszaigazolás Szolgáltató részéről még nem számít a megrendelés elfogadásának.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Iránytű Foltvarró kör előfizetés esetében csak bankkártyás fizetésre van lehetőség.

 1. Fizetési feltételek

5.1 Banki átutalás

A termék díjának kiegyenlítése történhet banki átutalással. A Banki átutaláshoz szükséges adatokat a megrendeléskor elektronikusan megküldött “díjbekérő” tartalmazza.

5.2 Fizetés PayPal-on keresztül

A megvásárolt termék díjának rendezése történhet a PayPal rendszerén keresztül. A szolgáltatás használata során Megrendelő PayPal tárcájával fizethet. Ez esetben a Szolgáltató semmilyen adatokat nem tárol a Vevő PayPal rendszeren keresztül felhasznált bankkártya adatairól.

5.3 Kézpénzes fizetés/Postai csekk

Személyes átvétel esetén (jellemzően workshop, tábor, rendezvény) van lehetőség kézpénzes fizetésre is. A megrendelt termék díjának kifizetése rózsaszín postai csekken is lehetséges. Ilyen esetben is a Megrendelő elektronikus számlát kap a vásárlásáról a weboldalhoz kapcsolt számlázási rendszeren keresztül.

5.4 Online Bankkártyás fizetés:

A megrendelés elküldésének folyamatában Megrendelő által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.
A bankkártyás online fizetési szolgáltatást a Megrendelő választásától függően a Stripe Payments Europe Ltd. (C/O A&L Goodbody, IFSC, North Wall Quay, Dublin 1., Ireland) biztosítja. A szolgáltatás használata során Megrendelő bankkártyával fizethet. A bankkártyával történő fizetés során a fizetéshez használt bankkártya adatait Megrendelő közvetlenül és kizárólag a Stripe részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a Stripe oldalára. A Stripe nem osztja meg a bankkártya adatokat Szolgáltatóval. Az adatbiztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. Szolgáltató a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg Megrendelőtől, a fizetési szolgáltató pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges bankkártya adatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A bankkártyás fizetéshez az internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. A Megrendelő által használt böngészőprogram az SSL segítségével a bankkártya adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el fizetési szolgáltatóhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek. Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Megrendelő a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

5.5 Előfizetéses termékek díjának fizetése

Az előfizetéses tartalmak díja kizárólag online, bankkártyával a Stripe rendszerén keresztül lehetséges. PayPal egyenleggel, Banki átutalással, Postai csekken történő kifizetéssel az előfizetéses termék nem rendelhető meg.

Megrendeléskor az első időszak díja fizetendő, a mindenkori ajánlat szerint. Az ajánlat – a termék aloldala – egyértelműen tartalmazza az első időszak díját és minden következő időszak díját is. A következő időszak díját jelen ÁSZF alapján a Megrendelő által megadott forrásból automatikusan levonja a rendszer. Havi díj esetén minden 30. napon történik a levonás. Stripe fizetés esetén Kerékgyártó Szilvia fog szerepelni a számlakivonatokon.

Automatikus díjlevonás havidíjas előfizetéshez

Minden periódusban 03:00 és 10:00 között történik meg az automatikus díjlevonás. Nincs ismételt díjlevonási próbálkozás, tehát amennyiben nem tudja levonni a rendszer az előfizető által megadott forrásból az összeget, akkor az előfizetés, a felhasználói fiók, és minden felhasználói adat automatikusan törlésre kerül.

Előfizetés lemondása

Bármikor, az előfizetői fiókodon belül, az előfizetések menüpontban a “törlés” gombra kattintva.

A lemondás kizárólagos módja: E-mailben nem kérhető a lemondás, csak az előfizetői fiókban, az előfizető által mondható le. Amikor az előfizető lemondja az előfizetést, “lemondás folyamatban” állapotba kerül: a következő díjat nem vonja le, de még hozzáfér a tartalomhoz. A következő díjfizetésnél nem fogja levonni a díjat és az előfizetés “visszamondott” állapotú lesz, és már nem fér hozzá a tartalomhoz.

Újrarendelés lemondás után:

“Lemondás folyamatban” állapotból egy kattintással visszaállítható az előfizetést. De ha “visszamondott” állapotú lesz az előfizetés, legközelebb egy év múlva lehet újra előfizető a korábbi előfizető.

Utólagos lemondás kizárva. Az előfizetést mindig csak előre lehet lemondani, a már levont díj nem kérhető vissza.

 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

6.1. A Megrendelő által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Megrendelőt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

6.2. A Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

6.3. Ha a Megrendelő rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

 1. Elállás joga

7.1 Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga.

Fogyasztónak minősülő Megrendelőa szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Ha Megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban. Megrendelő az elállási jog gyakorlásához felhasználhatja a következő linken letölthető nyilatkozatmintát is (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával) Elállási nyilatkozat

A Megrendelő az elállási jogát a megrendelés leadásától számított 14 napos határidőn is túl érvényesítheti, egészen a Szolgáltatás megkezdésének időpontjáig. (A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapján) Ebben az esetben a megrendelőnek (Fogyasztónak) további kötelezettségei keletkeznek ami az ASZF 7.4. pontjában van részletezve.

7.2. A Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi.

Írásban történő elállás vagy felmondás esetén elegendő az elállási vagy felmondási nyilatkozatot elküldeni határidőn belül.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

7.3. Az Szolgáltató kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

Visszatartási jog

Az Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó az Árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

7.4. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

Az Termék visszaszolgáltatása

Ha a Megrendelő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles az Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Szolgáltatónak vagy az Szolgáltató által az Termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó az Terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Az Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

A Megrendelő viseli az Termék visszaküldésének közvetlen költségét. Az Terméket az Szolgáltató címére kell visszaküldeni. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött Terméket a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni.

A Megrendelő (vagyis a “fogyasztó” a 45/2021. (II.26.) Korm rendelet 26. § szerint) köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a felmondási jogával nem él a törvényben meghatározott határidőn belül (45/2021. (II.26.) Korm rendelet 13. §,)vagy a 19. § esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 20. § szerinti felmondási jogát)

Ebben az esetben a fogyasztó köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

Az “ésszerű költségek” megtérítésére, elsősorban személyes jelenléttel járó oktatás esetén (workshop, tanfolyam, tábor, rendezvény) esetén kerülhet sor. A személyes oktatásokhoz elengedhetetlen az oktatáshoz szükséges eszközök, alapanyagok biztosítása a Szolgáltató részéről. Amennyiben, a Megrendelő a megrendelést követő 14 napon túl lemondja a Megrendelését, a Szolgáltató felszámolja neki az oktatáshoz szükséges anyagöltséget. Ennek pontos összege, minden esetben az adott Szolgáltatáshoz van meghatározva. Az alapanyagok költségéről a Megrendelő előzetes tájékoztatást kap a webáruház “Termék” oldalán. A szolgáltatás leírása tartalmazza, hogy a Szolgáltató milyen eszközöket, alapanyagokat biztosít a Szolgáltatáshoz, és azt is, hogy ennek mekkora az értéke.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó az Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

7.5 Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben. A Szolgáltató részéről az alábbi termékek , Szolgáltatások/Termékek tartoznak ide:

 1. a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, jelen kivételi esetre csak akkor lehet hivatkozni, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
 2. olyan nem előre gyártott Áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 3. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha az Eladó a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát, továbbá a vállalkozás visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.
 1. Szavatosság, kellékszavatosság

A forgalmazott oktatóanyagok online nézhetőek. Ha az üzemeltető hibájából nem lehetséges a lejátszás, üzemeltető szavatol, hogy a problémát elhárítja és a tartalmakat hozzáférhetővé teszi.

Kellékszavatosság

A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, fogyasztónak minősülő Felhasználó a Polgári Törvénykönyv és a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Megrendelőt a kellékszavatossági igénye alapján?

A Megrendelő– választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Szolgáltató adott okot.

Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a Termék és a digitális elemeket tartalmazó Termék teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Használt Áruk esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt Áruk esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Megrendelő bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt Áru ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Megrendelő csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt Áru hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Megrendelő a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Az Szolgáltató megtagadhatja az Termék szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne az Szolgáltatónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

A fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 • a Szolgáltatónem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbi feltételeket
  • a Szolgáltatónak a saját költségére kell biztosítania a kicseréltTermék visszavételét
  • ha a kijavítás vagy kicserélés olyan Termék eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az Termék jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
 • megtagadta az Termék szerződésszerűvé tételét
 • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Szolgáltatómegkísérelte az Termékszerződésszerűvé tételét
 • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá, vagy
 • az Szolgáltató nem vállalta az Termék szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az Terméket szerződésszerűvé tenni.

Ha a Megrendelő hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A Megrendelő jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg az Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Általánosan érvényesülő szabály, hogy:

 • az Szolgáltatónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt Termék visszavételét
 • ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Megrendelő közölte a hibát a vállalkozással.

A Megrendelőnek az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Megrendelőnek szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Megrendelőáltal ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A Megrendelő adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Megrendelő az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Megrendelőtől nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a Megrendelő az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

 • a Megrendelőnek az Szolgáltatóköltségére vissza kell küldenie az Szolgáltatónak az érintett árut és
 • az Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

Milyen határidőben érvényesítheti a Megrendelő a kellékszavatossági igényét?

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni. A hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni. Ugyanakkor a Megrendelő, a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Megrendelő az terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni.

Az terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Ha a Megrendelő és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényéta Megrendelő?

A Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket az Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 1. Felelősség kizárása

Az oktatóanyagban bemutatott (és személyes oktatás során szóban átadott) technikák és varrási módszerek kizárólag személyes tapasztalatok átadásának minősülnek. Valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A forgalmazó semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, az olyan károkért (esetleges negatív következményekért, veszteségekért, költségekért) amelyek az oktatóanyagban bemutatottak megvalósítása közben, vagy megvalósításra való törekvése közben keletkezhetnek.

Az Oktatóanyagokban bemutatott 3. fél által forgalmazott termékek vagy szolgáltatások bemutatása kizárólag tájékoztatási célt szolgál, ezek működéséért a forgalmazó felelősséget nem vállal. A forgalmazó nincs kapcsolatban ezen szolgáltatások / termékek gyártóival.

 1. Szerzői jogok

11.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi letölthető varrási útmutatót, szabásmintát, sablont, grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

11.2. A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Minden egyéb kérdésben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) az irányadó.

11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vevőnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 1. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

12.1. Panaszügyintézés

A Fogyasztó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben igazolható módon megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. A válaszban tájékoztatni kell a Megrendelőt a Békéltető Testülethez fordulás lehetőségéről.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben az Szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi
hatósághoz is:
Fejér Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 8.

Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.936.
Telefon: +36 22 501 751
E-mail: fogyved@fejer.gov.hu

Bírósági eljárás.

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető testületi eljárás.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti vármegyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki, a Békéltető testületi ülésen a részvétel nem kötelező az írásbeli, az egyezségi ajánlatot tartalmazó irat elküldése esetén.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A vállalkozó székhelye szerinti illetékes békéltető testület amely testület regionális hatáskörrel rendelkezik:

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: +36 22 510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Békéltető Testületi eljárás fogyasztónak nem minősülő személyek esetén

A fogyasztóvédelmi törvény alapján a Békéltető Testületi eljárás tekintetében fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti adásvételi szerződés,civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A fogyasztói minőség fennállását a Békéltető Testület jogosult ellenőrizni és vizsgálni. Az eljárás szabályaira a Békéltető Testület alatt írt szabályok az irányadóak. A békéltető testületi eljárásban együtt nem működő vállalkozásokra vonatkozóan azt, hogy amennyiben a vállalkozás megszegi a békéltető testülettel kapcsolatos együttműködési kötelezettségét, akkor a fogyasztóvédelmi hatóságnak mérlegelési jogköre nincs, kötelezően fogyasztóvédelmi bírságot kell kiszabnia a jogsértő vállalkozással szemben. A fogyasztóvédelmi jogsértések esetén kiszabható bírságok mértéke a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2024. március 1-ével történő módosítását követően változik. A kiszabható bírság mértékét 2024. március 1-ét követően az Fgytv. 47/C §-a és 48. §-a tartalmazza.

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha a Megrendelő panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Termékkel vagy Szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon a Megrendelő és a Szolgáltató, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Az ÁSZF a weboldalon elhelyezett ÁSZF linkre kattintva érhető el.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

Velence, 2023. november 28.